ผู้บริหารนายยุทธพิชัย กล้าหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้