พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้อนาคต

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชา 104 สาขาวิชาคณิตศาตสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและการประเมินผล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชา 104 สาขาวิชาคณิตศาตสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและการประเมินผล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชา 104 สาขาวิชาคณิตศาตสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและการประเมินผล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชา 104 สาขาวิชาคณิตศาตสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและการประเมินผล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2559
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2559

ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ณ วันที่ 27 พฤษจิกายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์แบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ ณ วันที่ 21 พฤษจิกายน 2561
ประกาศประชาวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่1) ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ใช้ในการสอนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษา หญิง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ประกาศประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษา หญิง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักครู ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักครู ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ วันที่ 13 กันยายน 2559

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
3 ม.ค. 2562
26 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561
16 ก.ย. 2561
24 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
26 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
10 มิ.ย. 2561
14 พ.ค. 2561
11 เม.ย. 2561
25 มี.ค. 2561
9 มี.ค. 2561
28 ก.พ. 2561
16 ม.ค. 2561
13 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561
7 ม.ค. 2561
3 ม.ค. 2561
27 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560
22 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
13 ธ.ค. 2560
5 ธ.ค. 2560
4 ธ.ค. 2560
21 พ.ย. 2560
25 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)