เรียนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไปและยามรักษาการณ์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชพ(ปวช.) และระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษา หญิง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษา หญิง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักครู ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักครู ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ วันที่ 13 กันยายน 2559

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
19 ก.พ. 2560
19 ม.ค. 2560
18 ม.ค. 2560
17 ม.ค. 2560
16 ม.ค. 2560
5 ม.ค. 2560
30 ธ.ค. 2559
27 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
17 ธ.ค. 2559
8 ธ.ค. 2559
2 ธ.ค. 2559
9 พ.ย. 2559
3 พ.ย. 2559
21 ต.ค. 2559
1 ก.ย. 2559
11 ส.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559
13 ก.ค. 2559
12 ก.ค. 2559
9 ก.ค. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
16 มิ.ย. 2559
19 พ.ค. 2559
17 พ.ค. 2559
13 พ.ค. 2559
13 พ.ค. 2559
20 เม.ย. 2559
25 ก.พ. 2559
4 ก.พ. 2559
15 ม.ค. 2559
7 ม.ค. 2559
5 ธ.ค. 2558
5 ธ.ค. 2558
1 ธ.ค. 2558
28 พ.ย. 2558
25 พ.ย. 2558
25 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558
06 ต.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
29 เม.ย. 2558
10 เม.ย. 2558
9 เม.ย. 2558
24 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)